YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
 
Ticari Sicil Bilgileri
 
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı
 
Yönetim Kurulu Yapısı
 
İmtiyazlı Paylar
 
Ana Sözleşmenin Son Hali
 
Yıllık Faaliyet Raporları
 
Gayrimenkul Değerleme Raporu
 
Özel Durum Açıklamaları
 
Sıkça Sorulan Sorular
 
Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar, Bağımsız Denetim Raporları
 
İzahnameler, Halka Arz Sirkülerleri veya GİP İşlem Görme Bilgi Formları
 
Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri
 
Genel Kurula Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları
 
Vekaleten Oy Kullanma Formu
 
Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Kararların Tutanakları
 
Fiyat Tespit Raporu
 
Hukukçu Raporu
 
Onay ve Uyum Beyanı
 
Piyasa Danışmanı Raporu
 
Risk Bildirimi
 
Yönetim Kurulu Kararları
 
Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
 
Şirketin Kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası
 
İlişkili Taraflarla İşlemlere İlişkin Bilgiler
 
Kar Dağıtım Politikası
 
Bilgilendirme Politikası
 
Şirket Tarafından Oluşturulan Etik Kurallar
 
Ticaret Sicil Gazetesi
Yatırımcı İlişkileri - Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar, Bağımsız Denetim Raporları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Özkaynak Değişim Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Kar Veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

31.12.2011 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30.06.2012 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31.12.2012 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31.12.2013 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30/06/2014 Tarihli Finansal Tablolar

28/02/2014 Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28/02/2014 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

11/08/2014 Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11/08/2014 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

 

01/01/2014 - 31/12/2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

 

12/03/2015 Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

12/03/2015 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

 

30/06/2015 Tarihli Finansal Tablolar

 

01/01/2015 - 31/12/2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

01/01/2016 - 31/12/2016 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

 

01/01/2017 - 30/06/2017 Finansal Raporlar

 

2017 Yılı Finansal Tablolar

 

01/01/2018 - 30/06/2018 Finansal Raporlar

01/01/2018 - 31/12/2018 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

 

01/01/2019 - 30/06/2019 Finansal Raporlar

01/01/2019 - 30/06/2019 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

KOLEKSİYON
 
KURUMSAL
Hakkımızda
Vizyon - Misyon
Nostalji
 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Ticari Sicil Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Yapısı
İmtiyazlı Paylar
...
 
MAĞAZALAR
Mağazalarımız
 
DESTEK
Bayilik Başvurusu
Bayilik Şartları
Bize Ulaşın
 
E-BÜLTEN
ANASAYFA - KOLEKSİYON - KAMPANYALAR - KURUMSAL - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - MAĞAZALAR - BASINDA RODRİGO - İK - İLETİŞİM
Copyright © 2012 Rodrigo. Tüm Hakları Saklıdır.