YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
 
Ticari Sicil Bilgileri
 
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı
 
Yönetim Kurulu Yapısı
 
İmtiyazlı Paylar
 
Ana Sözleşmenin Son Hali
 
Yıllık Faaliyet Raporları
 
Gayrimenkul Değerleme Raporu
 
Özel Durum Açıklamaları
 
Sıkça Sorulan Sorular
 
Periyodik Finansal Tablo ve Raporlar, Bağımsız Denetim Raporları
 
İzahnameler, Halka Arz Sirkülerleri veya GİP İşlem Görme Bilgi Formları
 
Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri
 
Genel Kurula Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları
 
Vekaleten Oy Kullanma Formu
 
Yönetim Kurulu Toplantılarında Alınan ve Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Kararların Tutanakları
 
Fiyat Tespit Raporu
 
Hukukçu Raporu
 
Onay ve Uyum Beyanı
 
Piyasa Danışmanı Raporu
 
Risk Bildirimi
 
Yönetim Kurulu Kararları
 
Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
 
Şirketin Kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası
 
İlişkili Taraflarla İşlemlere İlişkin Bilgiler
 
Kar Dağıtım Politikası
 
Bilgilendirme Politikası
 
Şirket Tarafından Oluşturulan Etik Kurallar
 
Ticaret Sicil Gazetesi
Yatırımcı İlişkileri - İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı Hisseler:
 

Grubu

Türü

Pay Adedi

Pay Başına Değer (TL)

Pay Tutarı (TL)

İmtiyaz Türü

A

Nama

500.000

1,00 TL

500.000 TL

Oy Hakkı(1)   ve yönetim imtiyazı (2)

 
(1) Şirketin yapılacak Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on) ,(B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1(bir) oy hakkına sahiptir.
 
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin imtiyaz.

KOLEKSİYON
 
KURUMSAL
Hakkımızda
Vizyon - Misyon
Nostalji
 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Ticari Sicil Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Yapısı
İmtiyazlı Paylar
...
 
MAĞAZALAR
Mağazalarımız
 
DESTEK
Bayilik Başvurusu
Bayilik Şartları
Bize Ulaşın
 
E-BÜLTEN
ANASAYFA - KOLEKSİYON - KAMPANYALAR - KURUMSAL - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - MAĞAZALAR - BASINDA RODRİGO - İK - İLETİŞİM
Copyright © 2012 Rodrigo. Tüm Hakları Saklıdır.